Publicerat: 2018-05-03 10:17:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 7,7 miljoner kronor (5,0), en ökning med 54 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 4,9 miljoner kronor (2,4), med en rörelsemarginal på 63,6 procent (48,0).

Resultatet efter skatt blev 3,0 miljoner kronor (1,3), en ökning med 131 procent mot föregående år.

Resultatet innehåller inga värdeförändringar av fastigheter.


Amhult 2, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 7,7 5,0 54,0%
Rörelseresultat 4,9 2,4 104,2%
Rörelsemarginal 63,6% 48,0%
Nettoresultat 3,0 1,3 130,8%