Publicerat: 2018-05-04 08:57:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Aerowash: Aerowash tecknar avtal med Airbus - ska genomgå verifieringsprogram

Flygplanstvättbolaget Aerowash har tecknat ett avtal med Airbus, enligt ett pressmeddelande.

Avtalet innebär att Aerowash kommer att genomgå en verifieringsprocess med Airbus i två steg. Först görs en teknisk verifiering av produkten AW 12, och sedan görs en verifiering i operativ miljö.

Efter genomförd och godkänd verifieringsprocess kommer Airbus att lägga in AW 12 i underhållsmanualen för Airbus flygplan samt i Airbus verktygs- och utrustningsmanual.

Verifieringsprocessen beräknas avslutas under 2018.

"Vi ser det som en viktig kvalitetsstämpel att gå igenom Airbus verifieringsprogram. Förutsatt att inget oförutsett inträffar kommer AW 12 att ingå i underhålls- och utrustningsmanualerna för Airbus senare i år. Jag tror att detta är mycket positivt för Aerowash och att en verifiering från Airbus kommer att bidra till fler affärer. Airbus är för närvarande den största flygplanstillverkaren i världen", kommenterar Aerowash vd Niklas Adler.