Publicerat: 2018-05-11 09:14:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om SensoDetect: SensoDetect ökade förlusten under första kvartalet - fortsatt mål att lansera under 2018

Medicinteknikbolaget SensoDetect rapporterar en något större förlust under första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-1,5). Resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,8 miljoner kronor (-1,9).

"Vår nya produkt BERA 3.0 är framme och prototypen har testats under våren och möjligheterna att lansera produkten enligt plan är fortsatt fullt realistisk. Det är i huvudsak nu formaliadelar som kvarstår och vi arbetar intensivt med att få alla tester och dokument på plats så att vi kan slutföra certifiering och godkännande för lansering och användning under tiden sköter vi själva all hantering i Europa för att så snabbt och säkert som möjligt få allt på plats", kommenterar vd Johan Olson i rapporten.


SensoDetect, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,1 -1,5
Resultat före skatt -2,2 -1,5
Nettoresultat -2,2 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,8 -1,9