Publicerat: 2018-05-15 09:06:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om SensoDetect: SensoDetect får förhandsbesked om beviljat patent i Kanada

Medicinteknikbolaget SensoDetect har från det kanadensiska patentverket fått ett förhandsbesked, Notice of Allowance, vilket innebär en avsiktsförklaring att bevilja bolagets patentansökan för "Brainstem Response". Det framgår av ett pressmeddelande.

SensoDetect har anlitat Awapatent för att bistå med patentportföljen som idag består av fyra familjer och där Brainstem Response är en av dessa. Brainstem Response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects techologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet. Patent i Kanada är giltiga i 20 år från ansökningsdatum.