Publicerat: 2018-05-15 16:59:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Aerowash: Aerowash planerar riktad nyemission på 4-5 miljoner kronor mot en grupp privata investerare

Flygplanstvättbolaget Aerowash väntas genomföra en emission på mellan 4 och 5 miljoner kronor som riktar sig mot en grupp privata investerare och som väntas ske under slutet av juli. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Denna emission hjälper oss med erforderligt rörelsekapital för att möta efterfrågan i marknaden. Flera sådana förhandlingar förs för närvarande och marknadsläget ser väldigt positivt ut. Dessutom tillförs bolaget professionella investerare som kommer bidra till bolagets utveckling” konstaterar vd Niklas Adler.

Emissionen förutsätter beslut på årsstämman den 30 maj samt att aktierna från en nyemission som följer av lösen av teckningsoption TO1 B har handlats i marknaden under en tid.

Kursen i den riktade emissionen kommer att fastställas utifrån en volymviktad snittkurs under en period därefter med 10 procent rabatt.

Aerowash skriver att avtalet inte blir bindande förrän tecknarna lämnar in en undertecknad teckningssedel när kursen är fastställd, något som beräknas ske under andra halvan av juli.

Finansiell rådgivare i transaktionen är Partner Fondkommission.