Publicerat: 2018-05-16 09:45:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Aerowash: Ett nyval föreslås till styrelsen i Aerowash

Aktieägarna i flygplanstvättbolaget Aerowash har sedan tidigare kallats till årsstämma onsdagen den 30 maj i Stockholm. Bolaget kompletterar i ett pressmeddelande idag kallelsen med förslag till val av styrelse.

Aktieägare som representerar 70 procent av rösterna i bolaget föreslår att Niklas Adler, Jan Nilsson, Joakim Adler och Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter. Christian Kronegård har avböjt omval. Nyval föreslås av Lars Westlund till styrelsen. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Nilsson.