Publicerat: 2018-05-18 08:15:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Hamlet: Hamlet Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, januari till mars 2018.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -5,3 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 miljoner kronor (-7,0). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,23).

Kassa och bank var på 20,4 miljoner kronor (35,5) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -4,1 miljoner kronor (-2,8) i tredje kvartalet.

Halmet Pharma meddelade den 9 maj att bolaget fått tillstånd att starta en klinsk fas I/II-studie med Alpha1H på patienter med cancer i urinblåsan.

"Vi ser fram emot att starta och genomföra studien samt att utvidga bolagets verksamhetsområde till att inkludera andra cancerindikationer. Bolaget ser det också som väsentligt att öka sin internationella närvaro", kommenterar vd Mats Persson och styrelseordförande Catharina Svanborg i delårsrapporten.


Hamlet Pharma, Mkr Q3-2017/2018 Q3-2016/2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -5,3 -3,0
Resultat före skatt -5,3 -3,0
Nettoresultat -5,3 -7,0
Resultat per aktie, kronor -0,17 -0,23