Publicerat: 2018-05-25 08:44:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om MenuCard: MenuCard ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i första kvartalet

Mjukvarubolaget MenuCard redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,1), en ökning med 200 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -2,9 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet efter skatt var -2,9 miljoner kronor (-1,0). Resultat per aktie hamnade på -0,26 kronor.

Kassa och bank var på 1,5 miljoner kronor per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,4 miljoner kronor (2,6) i första kvartalet.

Bolaget har i andra kvartalet genomfört en riktad nyemission på 1,8 miljoner kronor och emitterat konvertibler för ytterligare 4,8 miljoner kronor.

"Det första kvartalet 2018 har varit en stark period för MenuCard med betydlig tillväxt. Vi hade vårt hittills bästa kvartal i slutet av 2017 och sedan december 2017 har vi upplevt oavbruten tillväxt i användningen av MenuCard. Starten på 2018 har resulterat i 41 procent tillväxt i restaurangomsättning och 55 procent tillväxt i intjäning och användning av MenuCard i det första kvartalet", kommenterar vd Kim Lykke Sommer i delårsrapporten.


MenuCard, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,1 200,0%
Rörelseresultat -2,9 -2,5
Resultat före skatt -2,9 -2,5
Nettoresultat -2,9 -1,0
Resultat per aktie, kronor -0,26