Publicerat: 2018-05-29 17:22:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om PromikBook: Promikbook kallar till årsstämma

Redovisningsspecialisten Promikbook har kallat till årsstämma den 26 juni i Göteborg. Vid stämman vill styrelsen ha bemyndigande att kunna fatta beslut om nyemission av högst 20 miljoner aktier, enligt kallelsen.

Syftet uppges vara att kunna skapa handlingsfrihet gällande finansiering av verksamheten, förvärv, samt möjligheten att vidga ägarkretsen och genomföra emission för att tillföra bolaget kapital.

Förslag om styrelsens sammansättning kommer att presenteras senast två veckor innan stämman.