Publicerat: 2018-05-31 16:42:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Transferator: Transferator ökar förlusten under första kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad nettoförlust.

Omsättningen uppgick till 9,9 miljoner kronor (11,7), en minskning med 15 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -0,5 miljoner kronor (0,9).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (-0,2).

Substansvärdet per aktie uppgick till 0,86 kronor.


Transferator, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 9,9 11,7 -15,4%
EBITDA -0,5 0,9
EBITDA-marginal 7,7%
Resultat före skatt -1,7 -0,2
Nettoresultat -1,6 -0,2