Publicerat: 2018-05-11 09:17:19 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om SensoDetect: FÖLJER PLAN OM MARKNADSINTRODUKTION I ÅR

STOCKHOLM (Direkt) Sensodetect, som handlas på Aktietorget, följer sin plan om att gå från ett bolag med klart forskningsfokus till marknadsfärdigt företag med ett starkt erbjudande till kunderna.

"Vi är inte framme men jag vill ändå hävda att vi följer den plan som sattes upp under förra året och målet är fortsatt introduktion under 2018", skriver vd Johan Olson.

Prototypen för bolagets nya produkt Bera 3.0 har testats under våren.

"Det är i huvudsak nu formaliadelar som kvarstår och vi arbetar intensivt med att få alla tester och dokument på plats så att vi kan slutföra certifiering och godkännande för lansering och användning under tiden sköter vi själva all hantering i Europa för att så snabbt och säkert som möjligt få allt på plats", heter det i rapporten.

Sensodetects resultat efter finansiella poster uppgick under första kvartalet 2018 till -2,2 miljoner kronor (-1,5) och per aktie blev det cirka -0:09 kronor (-0:06). ? Soliditeten uppgick per den 31 mars 2018 till 58 procent (40 %).