Publicerat: 2018-06-27 09:24:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 fokuserar på större lokaler

Amhult 2 fokuserar på större lokaler som uppges efterfrågas av etablerade aktörer och i bolagets ramhandlingar projekterar man just nu utifrån detta koncept. Det framgår av en månadsrapport från bolaget.

Man nämner även att näringslivet i Göteborgsregionen växer kraftigt. Många signaler talar för fortsatt god vind i seglen för Göteborg med människor som är socialt rörliga och i behov av bostäder i attraktiva lägen. Bolaget bedömer att det innebär en gynnsam marknad för Amhult 2:s verksamhet.