Publicerat: 2018-08-08 06:49:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om SensoDetect: SensoDetects metodik uppges ha rönt stort intresse i Bolivia

Medicinteknikbolaget SensoDetect uppger i ett pressmeddelande att intresset för bolagets metodik är mycket stort i Bolivia och att sju ledande aktörer har undertecknat Letter of Intent där ett intresse för användning av bolagets produkter är uttalat.

Under besöket i Bolivia genomfördes presentationer hos åtta aktörer på tre olika platser med totalt cirka 100 personer närvarande.

"SensoDetect fick ett mycket positivt mottagande av de ca 100 deltagarna vid de olika mötena. Distributören som stod som värd hade samlat viktiga opinionsledare från såväl offentlig som privat vårdsektor i Bolivia, bland deltagarna återfanns ett antal särskilt välrenommerade läkare och forskare. Mötena har på ett professionellt sätt definitivt öppnat dörren för SensoDetect och har hittills resulterat i att sju av åtta aktörer återkommit med undertecknade Letter of Intent", heter det.

Bland de nu aktuella aktörerna återfinns två större universitet, ett privat och ett offentligt, samt två större sjukhus, även här ett privat och ett offentligt. Utöver detta en nationell referensklinik och två privata kedjor med kliniker.