Publicerat: 2018-08-28 06:41:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar ökad vinst.

Omsättningen uppgick till 8,8 miljoner kronor (8,2), en ökning med 7 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 5,5 miljoner kronor (5,0), med en rörelsemarginal på 62,5 procent (61,0).

Resultatet efter skatt blev 7,5 miljoner kronor (3,1), en ökning med 142 procent mot föregående år.

Resultatet innehåller inga värdeförändringar på fastigheter.

Likvida medel uppgick till 41,4 miljoner kronor (61,6).Amhult 2, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 8,8 8,2 7,3%
Rörelseresultat 5,5 5,0 10,0%
Rörelsemarginal 62,5% 61,0%
Nettoresultat 7,5 3,1 141,9%