Publicerat: 2018-10-04 11:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 välkomnar att Älvegårdsförbindelsens läge fastställs

Fastighetsbolaget Amhult 2 välkomnar Trafiknämndens beslut att fastställa läget för trafikförbindelsen Älvegårdsförbindelsen. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Amhult ser beslutet som en viktigt parameter i den fortsatta utvecklingen av Torslanda och i bolagets fortsatta möjligheter att driva arbetet framåt och fastställa förutsättningarna för en detaljplan i området "Skogens Gård".

På fastigheten bedriver Amhult 2 AB samarbete med markägaren Lysevägens Bostads AB och har sökt detaljplan på del av mark på fastigheten hos Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor.