Publicerat: 2018-11-09 06:05:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om C Security: C Security handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Båtlarmspecialisten C Security handlas idag den 9 november exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:2, vilket innebär att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 23 öre per aktie. Teckningstiden löper från 14 november till 29 november och handel med teckningsrätter sker den 14 november till 27 november.