Publicerat: 2018-11-09 06:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Umida: Umida handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Dryckesföretaget Umida handlas idag den 9 november exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 5:6, vilket innebär att sex befintliga aktier ger rätt att teckna fem nya aktier till teckningskursen 2,20 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 14 november till 30 november och handel med teckningsrätter sker den 14 november till 28 november.