Mer från bolag Publicerat: 2017-02-03 15:23:00

PromikBook AB: Inplico affären fortsätter att växa

Inplico som ingår i Mellby Gård koncernen köper upp och förädlar begravningsbyråer i rasande takt och PromikBook leverar ekonomisystemet.

PromikBook gjorde första installationen för Inplico som ingår i maj 2016. Affären växer stadigt och är i skrivande stund uppe i ett 15-tal anslutna begravningsbyråer. De anslutna byråerna sköter själva sin bokföring och Inplico centralt har genom PromikBook koncernmodul en fullständig bild i realtid på hur redovisningen ser ut.  PromikBook koncernmodul slår automatiskt ihop alla siffror, gör elimineringar och levererar ett koncernresultat.

Niklas Steenberg VD Inplico säger:

Tillväxttakten i bolaget går helt enligt plan. Vi har inte bara fått ett gemensamt redovisningssystem med PromikBook utan har även en fullständig bild av koncernens intäkter och kostnader i realtid vilket underlättar betydligt för oss när vi planerar vår fortsatta expandering.

Hans Orre VD PromikBook säger:

Det är mycket roligt att se hur PromikBooks molntjänst med redovisning, koncern- och analysmodul på ett enkelt och mycket kostnadseffektivt sätt ger våra kunder bra verktyg till att ta rätt beslut och styra sin verksamhet framåt.

Affären kommer under året omsätta 120-300 tkr.