Pressmeddelande Publicerat: 2017-03-23 11:27:00

Amhult 2 AB: Årsredovisning 2016 nu tillgänglig

Pressmeddelande 05/17
2017-03-23

Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjorts. 

Bolagets årsredovisning kan beställas per post på adress Amhult 2 AB (publ), Postflyget 7, 423 37 Torslanda eller per e-mail på adress catharina@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35.

Årsredovisningen finns även att ladda ner på bolagets hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD  maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35