Pressmeddelande Publicerat: 2017-03-31 15:09:00

Oden Control AB: Oden Control AB Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande

Styrelsen och verkställande direktören för oden Control AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkensskspsåret 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Oden Control AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn har avseende rapporten om årsredovisningen gjort ett Uttalande med reservation respektive inget uttalande görs, se nedan utdrag från uttalandet.

Som framgår av förvaltningsberättelsen och under Grund för uttalanden är halva aktiekapitalet nästan förbrukat. Hur Styrelsen avser att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet, framgår inte i förvaltningsberättelsen.

Bolaget förklarar

Styrelsen anser att bolaget har god kontroll över aktiekapitalet och sättet att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet. 

Återförsäljarna kommer att sätta in resurser att försäljningen ska öka och sedan har man sett till att bolagets kostnader inte ökar. Bolaget har fortfarande 60 % soliditet. Dessutom har bolaget inga krediter eller kostnader för produkter, enbart kommissioner för försäljning. Bolaget får ca 30% kommission för varje såld reglerdon.                        

Bolagets största aktieägare kommer att se till att bolagets stabilitet inte försämras.

Harri Porttila
VD
Oden Control AB

Oden Control AB
Norra Bruksgatan 2
155 33 Nykvarn
Tel: 08 7677657
harri.porttila@odencontrol.se
www.odencontrol.se