Pressmeddelande Publicerat: 2017-05-31 14:33:00

Amhult 2 AB: Amhult 2 tecknar entreprenadavtal med RA Bygg AB avseende Kv. Luftseglaren 2

Pressmeddelande 10/17
2017-05-31

Amhult 2 har tecknat ett entreprenadavtal med RA Bygg AB avseende nybyggnation av kvarter Amhult 108:3, benämnt Luftseglaren 2.

Kv. Luftseglaren 2 omfattar ca 3 477 m2 BTA och här kommer att byggas 36 lägenheter med upplåtelse-formen hyresrätt och en undermarksparkering med plats för 40 p-platser vilka kommer att hyras ut separat.

Byggnationen planeras påbörjas i augusti 2017 och kommer att vara färdigställt preliminärt första perioden 2019.

RA Bygg AB är en etablerad aktör som vi hyser stort förtroende för och vi ser fram emot ett givande och fullgott samarbete.

”Vi fortsätter att bygga förvaltningsbolaget Amhult 2 och producerar ytterligare hyresrätter i Amhult Centrum”. Vi håller vår uppsatta tidplan med två kvarter under byggnation och ett kvarter under projektering” säger Maria Nord Loft, VD för Amhult 2.

Amhult 2 AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD  maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35