Pressmeddelande Publicerat: 2017-08-07 08:07:00

AcouSort AB: AcouSort har erhållit Notice of Allowance avseende ansökan om patent i Japan

AcouSort AB ("AcouSort") meddelar idag att det japanska patentverket har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende AcouSorts patentansökan. Detta innebär att det japanska patentverket avser att bevilja AcouSorts patentansökan i Japan. Efter formellt godkännande, vilket förväntas erhållas inom 2017, är patentet giltigt till och med den 27:e september 2032.

Japanska patentverket har i ett Notice of Allowance meddelat att de avser godkänna AcouSorts patentansökan med patentansökningsnummer 2014-533243. Patentansökan är från samma patentfamilj som tidigare har godkänts inom USA och Europa och det avser 2D-fokusering vid separation av celler eller partiklar. Formellt godkännande förväntas erhållas inom 2017 och patentet är därefter giltigt till och med den 27:e september 2032. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock ett antal administrativa åtgärder, t.ex. betalning av avgift för patentet.  

VD Torsten Freltoft kommenterar

"Immateriellt skydd är en viktig del av AcouSorts verksamhet och det är därför glädjande att vi nu har erhållit Notice of Allowance för vår japanska patentansökan avseende vår teknik för 2D-fokusering. Detta kan bli en central teknologi för våra produkter och med ett godkänt patent stärks våra framtida möjligheter. Notice of Allowance-beslutet innebär en ytterligare konsolidering av vår patentportfölj, som sedan tidigare innefattar patent i USA, Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Schweiz."

Eftersom återstoden är en rent administrativ godkännandeprocess, kommuniceras inte separat när det slutliga patentet utfärdas.