Mer från bolag Publicerat: 2017-08-10 13:59:00

Precisionsmetall Group AB: Kommunikè från extra bolagsstämma i GoldX International AB

Stockholm 2017-08-10 Idag höll GoldX International AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

- Stämman godkände styrelsens förslag om ändrad bolagsordning i form av namnbyte till Metall Invest Group AB.

// Styrelsen