Rapporter Publicerat: 2017-08-25 08:35:00

Envirologic AB: Delårsrapport januari - juni 2017

Väsentliga händelser under perioden:

· Nettoomsättning för perioden uppgår till, 8 652 tkr (2 290 tkr)
· Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till, 6 393 tkr (1 170 tkr)
· Resultat före skatt för perioden uppgick till 1 113 tkr (-1 726 tkr) 
· Resultat före skatt för andra kvartalet uppgår till, 2 036 tkr (-842 tkr) 
· Eget kapital 30/6 2017 uppgick till 9 977 tkr (2 964 tkr)

· Likvida medel, 30/6 2017, 1 985 tkr (92 tkr)
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 kr (-0,34 kr)
· Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,27 kr (-0,17 kr)
· Nya roboten Evo Cleaner levererad till kunder

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

Under våren ökade vi leveranstakten av Evo Cleaner vilket innebar att såväl produktion och support ställdes på prov.

Tillverkningen av robotar låg ett tag efter men tack vare ett stort engagemang av all produktionspersonal togs det igen och före midsommar var vi ikapp. Att vi också har ett väl fungerande servicenät är oerhört värdefullt när man driftsätter den här typen av utrustning och de har alla gjort ett fantastiskt jobb.

Leveranserna fortsätter, under sommaren något begränsat, och under hösten finns en leveransplan som är fortsatt tuff. Totalt 13 st. robotar beställdes under Q2, varav drygt hälften var av den nya modellen. Det innebär att det blir fler användare av Evo Cleaner med synpunkter och önskemål som vi jobbar vidare med, vilket för utvecklingen vidare.

Evo Cleaner har visats på tre olika mässor i Sverige under kvartalet där intresset har varit stort. Att användarvänligheten ökat så markant upplevs som positivt även när man bara visar den på en mässa. De som redan använder den är också imponerade över den höga precision den rör sig med, vilket innebär att den går mycket säkrare i trånga utrymmen. Att den därtill tvättar upp till 40 % snabbare minskar tom tiden i stallarna och möjliggör ökad produktion.

Starkt intresse från Finland gjorde att demonstrationer även kördes där. Det är en grupp producenter i Österbotten som har fått upp ögonen för vår nya robot. Demonstrationerna resulterade i ett antal kundprospekt som vi jobbar vidare med. Att vi redan har några robotar i området som vi servar med hjälp av partner ökar möjligheten att sälja.

Till vår distributör i Kanada levererades under sommaren en maskin.

Under hösten kommer vi att ta nya tag igen utanför Sverige och möten finns inbokade i Danmark, Tyskland och Spanien. Europeiska grisproducenter har idag bra betalt för sina produkter vilket ökar deras intresse för att göra investeringar. Nu gäller det att få igång och utbilda våra säljkanaler för att marknadsföra den nya roboten och där det inte går, etablera nya.

Den svenska försäljningen kommer att vara fortsatt viktig under vintern och försäljningsavdelningen kommer att förstärkas för att öka satsningen i länder utanför Sverige. Det blir en spännande höst och Envirologic spänner musklerna ytterligare.

Väsentliga händelser under perioden

Leveranserna av EVO Cleaner skalades upp, 9 st. installerade.

Nya order på totalt 11 robotar mottagna. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Ytterligare 4 st. Evo Cleaner installerade.     

Jan Sandberg

VD Envirologic