Mer från bolag Publicerat: 2017-08-31 12:18:00

Amhult 2 AB: Månadsrapport augusti 2017

Åter i sadeln efter sommarens semester tar vi nya tag inför höstsäsongen. Vi inledde med styrelsemöte i augusti strax efter vår återkomst från semestrarna och den 24 augusti publicerades delårsrapport 2 2017, januari-juni 2017. 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 13 652 (7 028) TSEK och resultatet för perioden 4 367 (1 187) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,64 (0,19) kronor per aktie. Vi kan här kort konstatera att vi nu börja se effekterna av att våra fastigheter nu genererar hyresintäkter.

Under sommaren har också mindre arbeten pågått i Willyshuset med de blivande lokalerna för vår nya hyresgäst Folktandvården. Dessa arbeten kommer nu att fortsätta med full kraft. Främst kommer att ägnas under september månad mycket kraft åt montering av stomme i tillkommande yta.

Vår hotellverksamhet löper på fortsatt väl och vi har nu satt upp den sista av skyltarna för hotellet på vår skyltpelare på Kvarteret Stridsflyget.

Den 29 augusti var jag på besök i hos Aktiespararna i Kalmar som hade arrangerat en aktie sparträff i Jenny Nyströmsskolan. Som alltid är det mycket givande att få komma ut i vårt avlånga land och möta bolagets intressenter och ägare och att få berätta om bolagets verksamhet och framtida mål och planer. En av de frågor som bland annat diskuterades var den artikel som publicerades den 29 augusti i Dagens Industri där rubriken var "Svårare att sälja bostadsrätter". Det noteras i artikeln att bostadsrätter inte säljs i samma omfattning på ritbordet och att utbudet i dag är stort. Framförallt är det i regionstäder som en avmattning noteras med längre försäljningstider. Som Tor Borg chefsekonom på SBAB konstaterar påverkar diskussion om de skärpta amorteringskraven marknaden, särskilt om man köper en bostadsrätt ett par år innan den är färdigställd. Osäkerheten blir helt enkelt för stor.

Resonemanget i ovan ger stöd åt bolagets idé om att i våra kommande två produktioner bebygga fastigheterna för upplåtelseformen hyresrätt. Vi försöker här bygga en slimmad och kostnadseffektiv produkt. Skapa trevliga yteffektiva lägenheter i ett attraktivt läge och i ett flertal storlekar som kan erbjudas en bred kundkrets. En tillkommande parameter är att Göteborg är en av de tre storstadsområden där den största inflyttning sker och förväntas ske de kommande åren. I Göteborgsregionen finns utbildningscentra, arbetstillfällen och tillfälle för rekreation och kultur. En positiv inflyttning kräver att bostäder finns tillgängliga och hyresrätter är ett av dessa alternativ.

Byggnationen i Kvarter Signalflyget 2 har också startat upp efter sommarens ledighet och vi ser nu hela källar planet utgrävt och gjutning pågår. Ni ser i nedan bilder på byggarbetsplatsen.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD