Pressmeddelande Publicerat: 2017-09-04 14:22:00

Provide IT Sweden AB: Förslag till årsstämma 2017-09-20: Styrelse och revisor.

2017-09-04

8.

Föreslås samma ersättning till styrelsen som föregående räkenskapsår, 2016/2017, dvs 100 000 kronor till styrelseordförande och 60 000 kronor till oberoende styrelseledamot. Styrelseledamöter som även är huvudägare i bolaget erhåller ingen ersättning. Revisionsarvode ska utgå som tidigare enligt godkänd räkning.

9. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Torvald Thedéen, Jarmo Järvenpää, Bawan Faraj och Peter Klein. Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor. 

Uppdatering avseende punkt 10
På grund av tekniska skäl av möjligheter kring utdelning måste det föreslagna utdelningsbeloppet på 0,5998 kr per aktie avrundas till 0,60 kr per aktie. Detta motsvarar en utdelning på totalt 4 001.143 kr. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut som tidigare kommunicerat 27 september 2017 med avstämningsdag 22 september 2017.