Pressmeddelande Publicerat: 2017-09-07 12:53:00

AcouSort AB: AcouSort erhåller första kommersiella ordern och säkrar beta-testning av AcouWash-prototyp

AcouSort AB ("AcouSort") meddelar idag att bolaget har erhållit den första formella kommersiella ordern av en prototyp till AcouWash-systemet från amerikanska US National Institute of Health ("NIH"). AcouWash-systemet är för närvarande i slutgiltig utvecklingsfas hos AcouSort och ordern inkluderar även att NIH kommer bistå med betatestning av systemet och tillhandahålla feedback till AcouSort för färdigställandet av AcouWash. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 35 000 USD och leverans av systemet till NIH beräknas ske under Q4 2017.

AcouSort är för närvarande i den slutgiltiga fasen av utvecklingsarbetet med AcouWash, ett system för automatisering av tvätt och anrikning av biologiska celler. Tvätt och anrikning av celler är en standardprocess som dagligen utförs i biologiska laboratorier med hjälp av centrifuger. Denna traditionella process är dock tidskrävande och innebär flera manuella steg. Den främsta fördelen med AcouWash-systemet är att det väsentligt automatiserar och därmed effektiviserar processen.

AcouSort har nu erhållit den första kommersiella ordern på en prototyp av AcouWash-systemet från NIH, som är en av världens främsta institutioner för medicinsk forskning. Ordern inkluderar ett exemplar av AcouWash och innefattar även ett avtal inom vilket NIH kommer utföra betatestning av systemet. Feedbacken från betatestningen kommer användas av AcouSort i färdigställandet av AcouWash. Ordern, vilken inkluderar leverans och installation av systemet, har ett värde om cirka 35 000 USD och leverans beräknas ske under Q4 2017. I processen med att finalisera ordern har AcouSort dessutom fått ett generellt godkännande från System of Award Management som leverantör till den amerikanska regeringen och dess institutioner.

VD Torsten Freltoft kommenterar

"Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu har erhållit vår första kommersiella beställning av AcouWash. Kunden, amerikanska NIH, är en välrenommerad forskningsinstitution och det är positivt att de kommer bistå med betatest av systemet. Att kunna ha NIH som referens är en viktig möjlighet för oss i kommersialiseringen av AcouWash. Vi kommer dessutom samarbeta med NIH i utvecklingen av en potentiell klinisk applikation för systemet. Att vi under förhandlingsprocessen har godkänts som leverantör till den amerikanska regeringen och dess institutioner är självklart positivt och är något som kommer underlätta i framtida leveranser till potentiella amerikanska regeringskunder."