Mer från bolag Publicerat: 2017-09-25 09:38:00

PromikBook AB: PromikBook fördjupar samarbete med Gustavssons i Göteborg

Gustavssons Begravningsbyrå är lokaliserad i Göteborg.

Gustavssons är sedan tidigare användare av Bit-Net för att hantera sina ärenden.

PromikBook och Gustavssons har nu kommit överens om att fördjupa samarbetet där PromikBook tar hand om Gustavssons ekonomifunktion. Parterna kommer att gemensamt arbeta fram förbättringar och ändringar för att skapa en så effektiv hantering av administrationen som möjligt. Målsättningen är att all dokumentation inom företaget ska bearbetas elektroniskt utan papper. Detta skapar då en högre lönsamhet och en enklare ekonomistyrning för att höja företagets lönsamhet.  

Samarbetet har inletts under september och kommer gradvis att fördjupas under hösten. Intäkterna från samarbetet beräknas uppgå till 50-100 tkr per år. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04  Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail: hans.orre@promikbook.com | Hemsida www.promikbook.com