Marknadsmeddelanden Publicerat: 2017-09-28 14:23:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 243/17 - Novus Group International AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 4 oktober 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 3 oktober 2017 handlas aktierna exklusive rätt till utdelning den 4 oktober 2017.

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 3 oktober 2017.  

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2016/2017 om 0,15 SEK per aktie.  

Avstämningsdag är den 5 oktober 2017. 

Information om aktien:
Kortnamn: NOVU
ISIN-kod: SE0001989260
Orderbok ID: 40644
CFI: ESXXXX
FISN: NOVU/AKT
Utdelning: 0,15 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: Den 4 oktober 2017

Stockholm den 28 september 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se