Mer från bolag Publicerat: 2017-09-28 15:24:00

Amhult 2 AB: Månadsrapport september 2017

September rullar på och det känns att höstens arbeten verkligen har dragit igång och att vi har lämnat sommar och semester bakom oss. 

Vi har, som tidigare publicerats, tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Folktandvården Västra Götaland som omfattar totalt drygt 706 kvadratmeter i Willys huset. Denna yta kommer att anpassas till Folktandvårdens behov och innebär en utbyggnad av fastigheten med ca 400 m2 på ännu ej utnyttjad byggrätt på plan två.

Detta arbete påbörjades med projektering och upphandling före sommaren och nu pågår utbyggnaden av Willys huset för fullt.  Tillträde för Folktandvården är preliminärt planerat till det första kvartalet 2018.

Arbeten på Kvarter Signalflyget II pågår med god fart. Den sista etappen av bottenplattan gjöts i mitten av september och nu pågår formning och armering av källarväggar. På arbetsplatsen finns just nu ca 13 personer. Slutdatum för kvarteret är oförändrat 2018-11-30. Vi kommer under oktober månad att skicka ut intresseanmälningar för bostad i detta kvarter i första hand till de som står på vår interna kölista.

RA Bygg AB har också startat etableringen av sin arbetsplats på tomten "J". Det som skall bli Kvarter Luftseglaren II och projektering pågår. Vi ser fram emot "spaden i backen".

Vi har under september månad också haft vårt årliga besök av Cirkus Maximum. De kommer varje år i september och med beundransvärd logistik och samarbete anländer de under förmiddagen på föreställningsdagen, reser tältet under dagen, genomför föreställning på kvällen och är sedan borta tidigt nästa morgon. Deras dygn är imponerande arbetsintensivt.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD