Mer från bolag Publicerat: 2017-10-06 13:02:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Investeringstipset skriver om Double Bond Pharma

I och med att bolaget blir mer synligt på börsmarknaden och i bransch-specifika on-line medier har Investeringstipset intresserat sig för att intervjua företagets ledning och lista ut vad det egentligen innebär att vara investerare just i Double Bond.

"Det är roligt att flera vill vara investerare hos oss och att människor vill veta vår åsikt om börsmarknaden som sådan inom Life Science, - kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical AB. - Vi startar gärna fler sådana dialoger eftersom förutom våra banbrytande läkemedelsprodukter så sitter vi också på en hel del insyn i branschen och erfarenhet i hur saker och ting kring toppinnovationer och marknad fungerar".  

Läs hela artikeln här: http://investeringstipset.se/som-investerare-i-dbp-ar-du-delaktig-i-lakemedelsutvecklingen/

Mer om Investeringstipset:

Den naturliga destinationen för en som söker information och nyheter om nyemissioner, noteringar och privata investeringar. Investeringstipset låter experter från branschen ge handfasta tips till läsarna. Investeringstipset.se

Mer om bolaget: www.doublebp.com