Marknadsmeddelanden Publicerat: 2017-10-09 16:10:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 250/17 - Sista dag för handel med Redwood Pharma AB:s teckningsoption TO 2 är den 12 oktober, 2017

Sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, REDW TO 2, är den 12 oktober 2017.

 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: REDW TO 2
ISIN-kod: SE0009994700
Oderboks ID: 141864
CFI: RWXXXX
FISN: REDW/TO 2
Sista handelsdag: 12 oktober 2017

Stockholm den 9 oktober, 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se