Pressmeddelande Publicerat: 2017-10-16 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Inga allvarliga biverkningar i GLP-tox förstudien för Temodex

Double Bond Pharmaceutical (DBP) har initierat den toxikologiska utvärderingen av företagets läkemedelskandidat mot hjärncancer, Temodex, som meddelats tidigare.

Detta studiepaket är avsett att påvisa säkerheten av Temodex i hjärna hos råtta för att tydliggöra den förbättrade säkerhetsprofil som har setts i tidigare studier. Det toxikologiska paketet inleds med en förstudie följd av en huvudstudie.

De första djuren har nu doserats i förstudien utan att allvarliga biverkningar har iakttagits.

"De preliminära resultat som vi har fått är i enlighet med de tidigare resultat som vi har sett, säger Stellan Swedmark, preklinisk chef på DBP. - Vi kan därför med tillförsikt se fram emot den avslutande huvudstudien."

"De här toxikologiska studierna utgör en väsentlig del av det prekliniska paket vilka vi diskuterade med myndigheterna tidigare, säger Igor Lokot, VD för DBP. - Att de preliminära resultaten ser mycket lovande ut stärker ytterligare vår tillit till projektet."

Mer om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli registrerad i EU och även globalt. Mer information hittar du här (http://doublebp.com/sv/produkter/temodexsv).

 

Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017.