Pressmeddelande Publicerat: 2017-10-20 08:01:00

Redwood Pharma AB: Redwood Pharma: Utfall teckningsoptionsprogram (TO 2)

Teckningsperioden för teckningsoptionsprogrammet TO 2 i Redwood Pharma AB (publ), har avslutats.

Optionerna har utnyttjats för teckning till ca 60 procent och utspädningseffekten kommer att vara ca 10 procent av det totala antalet aktier och röster. Bolaget tillförs genom detta 2,3 Mkr. Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier med 878 779 st och Bolagets aktiekapital med 175 755,80 kronor. Antalet aktier uppgår därefter till 8 825 327 stycken och aktiekapitalet till 1 765 065,40 kronor.