Mer från bolag Publicerat: 2017-10-23 13:55:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Artiklar om oss slår rekord

I och med att bolaget blir mer synligt på börsmarknaden och i bransch-specifika on-line medier har Investeringstipset intresserat sig för att intervjua företagets ledning och lista ut vad det egentligen innebär att vara investerare just i Double Bond.

Detta har resulterat i att en artikel om vårt företag nyligen har publicerats på investeringstipset. 

Det som är extra intressant är vad som hände efter att artikeln blev publicerad. Investeringstipset har gjort en rapport som visar att det var cirka 3 ggr så många som klickade på artikeln om oss jämfört med deras 30-tal andra genomsnittskunder på Affärsvärlden som syns löpande. En annan rolig siffra är att genomsnittsläsaren dessutom spenderat hela 4:16 min på artikeln jämfört med genomsnitt på 2:55 min, vilket betyder att människor valde oftast att läsa hela artikeln från början till slut.

"Det visar sig att vi börjar få en enorm räckvidd mot en väldigt nischad och relevant målgrupp, - kommenterar företagets VD Igor Lokot. "Den här volymen av exponeringen skapar en enorm ökad kännedom kring de budskap och värderingar vårt företag står för, och det fortsätter vi gärna sprida samtidigt som vi jobbar hårt med utveckling av våra läkemedelsprodukter."

(Läs hela artikeln här: http://investeringstipset.se/som-investerare-i-dbp-ar-du-delaktig-i-lakemedelsutvecklingen/)

Mer om Investeringstipset:

Den naturliga destinationen för en som söker information och nyheter om nyemissioner, noteringar och privata investeringar. Investeringstipset låter experter från branschen ge handfasta tips till läsarna. Investeringstipset.se

Mer om bolaget: www.doublebp.com