Pressmeddelande Publicerat: 2017-10-24 11:00:00

SensoDetect AB: SensoDetect-teknik i ny doktorsavhandling vid Lunds universitet

Doktorand vid Barn-och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och överläkare Emma Claesdotter, försvarade i fredags sin avhandling "Auditory Brainstem Response (ABR) and Cambridge Neurophysiological Test Automated Battery (CANTAB) as Objective Support in Diagnosing Childhood ADHD and ASD". I tre arbeten har Claesdotter undersökt barn och ungdomar med ADHD och ASD med SensoDetect-teknik.

Dagens diagnostik av ADHD och autism (ASD) baseras på patientens sjukdomshistoria, psykologtestning och skattningsformulär. Dessa metoder är inte objektiva utan kan påverkas av till exempel psykosociala faktorer. Emma Claesdotter har i tre arbeten undersökt barn och ungdomar med ADHD respektive ASD med SensoDetect-teknik. Docent Tommy Lewander Uppsala universitet var opponent. Markörerna från Emma Claesdotters studier utvärderas nu ytterligare i en blindstudie av forskargruppen. 

- ABR-tekniken är ett spännande område och det finns stora behov av objektiva markörer för dessa tillstånd (ADHD och ASD), säger Emma Claesdotter, PhD och överläkare vid Lunds Universitets sjukhus (BUP). 

- Det är synnerligen positivt för både SensoDetect och naturligtvis för Emma att hennes doktorsavhandling nu är godkänd. Det stärker evidensen och ökar så klart förutsättningarna för oss, säger SensoDetects vd Johan Olson.