Mer från bolag Publicerat: 2017-10-27 12:42:00

SensoDetect AB: Ny Videopresentation av SensoDetect

Ny videopresentation publicerad för att stärka arbetet med marknadsföring och försäljning. Videon är en del av ett större marknadspaket som tagits fram i enlighet med strategin som bolaget lagt fram med mål att nå en försäljning på ca 20 miljoner Euro år 2020.

Strategins fokus är att under våren lansera BERA 3.0 på två fokus marknader, Tyskland och UK. Marknaderna har ca 150 miljoner invånare och har likt snittet av resten av världen ca 20% mental ohälsa bland befolkningen.

Marknaderna har ett högt antal Psykiatriker per invånare, sett ur ett världsperspektiv. Med 18 respektive 19 psykiatriker per 100.000 invånare. De är hårt ansträngda av en allt ökande ohälsa, och efterfrågan på nya och effektivare tester uppleves som mycket tydligt. Totalt sett finns det idag finns ca 30.000 psykiatriker som tillsammans med övriga sjukvården hanterar ca 30 miljoner personer med mental ohälsa. Behovet av en effektiv, enkel och objektiv test förefaller uppenbar och det är också därför SensoDetect prognostiserar en mycket snabb tillväxt på dessa marknader. Vår målgrupp är förutom de 30.000 psykiatrikerna även psykologer, allmän läkare och vissa specialistläkare då allt fler är involverade i utredningar inom mental ohälsa. SensoDetect har som tidigare meddelats även breddat sin "avsedda användning" för att fler skall kunna dra nytta av vår teknologi i sina utredningar och därmed hjälpa individer till snabbare och mer korrekt hjälp och diagnostisering.

"För att nå våra mål fokuserar vi på att hitta partners och grupper av kliniker som kan leda till en snabbare utrullning. Vi vet att vi kan minimera utbildningen och uppstarten genom att rikta in oss på dessa grupper eftersom de arbetar nära varandra. Strategin och målen för 2020 är en utmaning, men också extremt inspirerande och vi är mycket fokuserade!", Säger VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)