Pressmeddelande Publicerat: 2017-11-09 11:18:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Förstärkning av balansräkningen genom riktad nyemission om 2.765 msek

Styrelsen för DBP har nu genomfört, med stöd av bemyndigande som erhölls på årsstämma 8 maj 2017, en riktad nyemission om totalt 2 765 000 kronor.

Emissionen riktas till Recall Capital Nordic AB om 544 444 aktier och till Magnus Hamberg om 70 000 aktier. Emissionen är en del i ett avtal som DBP har med Recall Capital rörande finansiering. Vid varje finansieringsrunda lånar Recall Capital aktier i DBP som sedan säljs över marknaden. Likviden används sedan för att Recall Capital skall teckna i en riktade emission.
Detta innebär att det totalt emitteras 614 444 B-aktier till en kurs av 4.50 kr, vilket styrelsen bedömer vara marknadsmässig. Efter registrering av denna nyemission uppgår antalet B-aktier till 17 158 099 och aktiekapitalet till 907 904,95 kronor. Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader för emissionen.

"Bakgrunden är att styrelsen bedömer det vara väsentligt för bolagets utveckling att förstärka balansräkningen genom förbättrad likviditet" säger Igor Lokot, VD för DBP.

Mer info om bolaget: www.doublebp.com