Mer från bolag Publicerat: 2017-11-10 08:30:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond på PharmaOutsourcing 12 december

Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutcial, har blivit bjuden till att vara företagsspeaker på PharmaOutsourcing nätverksevent i Stockholm den 12 december 2017.

Presentationen, som kommer att framförallt handla om vilka regulatoriska fördelar kan små läkemedelsföretag dra nytta av samt vad kan man åstadkomma med Orphan Drug Designation, kommer att gå av stapeln kl 11.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, med titel: "Regulatory success for small pharma - the concept of drug delivery and privileges of orphan drug designation". Presentationen kommer att hållas på engelska och även vara inspelad för att senare finnas tillgänglig på företagets hemsida och youtube kanal.

-       Vi ser läkemedelsbranschen och de regulatoriska hemligheterna av läkemedelsutveckling från en mycket viktig synvinkel eftersom vi är ett litet bolag med begränsade resurser och ständigt höga ambitioner, - säger Igor Lokot, VD för DBP. - Vi vill dela med oss av receptet till hur man kan vända den regulatoriska regelverksdjungeln till företagets-, marknadens och patienternas fördel och överleva och prestera högt som litet företag i läkemedelsbranschen."

Mer om eventet:
http://www.pharmaoutsourcing.eu/

Mer om bolaget:
www.doublebp.com