Pressmeddelande Publicerat: 2017-11-20 09:27:00

Redwood Pharma AB: Toxikologi- och säkerhetsstudierna framgångsrikt avslutade

Redwood Pharma AB (publ) tillkännager att toxikologi- och säkerhetsstudierna av RP101 nu är framgångsrikt avslutade. Bolaget kan därmed fortsätta utvecklingen av RP101 och har närmast som målsättning att starta en klinisk Fas-II studie på patienter med kroniskt torra ögon.

Säkerhetsstudier är ett kritiskt steg i utvecklingen av ett läkemedel. Redwood Pharma har nu framgångsrikt genomfört denna fas  på RP101, som är ett nytt läkemedel baserat på en välkänd aktiv substans och IntelliGel®- som för första gången kommer att användas vid behandling av ögonsjukdom och som appliceras (droppas) direkt på ögats framsida. De genomförda studierna bekräftar att RP101 och IntelliGel-plattformen inte resulterar i några signifikanta toxikologiska effekter. Detta innebär för RP101 och IntelliGel-plattformens utveckling att Redwood Pharma kan:

-       Ansöka om ett rådgivande möte hos Läkemedelsverket för att slutgiltigt lägga fast den fortsatta utvecklingsplanen.

-       Färdigställa de regulatoriska dokumenten som behövs för ansökan om klinisk prövning.

-       Intensifiera arbetet med att hitta nya användningsområden (nya produkter) som skulle kunna dra nytta av Intelligel.

VD Martin Vidaeus är mycket positiv till utvecklingen: "Dessa säkerhetsdata bidrar till RP101s styrka som en framtida terapi mot kroniskt torra ögon och ökar även möjligheten för användning av IntelliGel tillsammans med andra aktiva substanser. Med dessa resultat kan vi alltjämt vara optimistiska om företagets kommersiella potential. De positiva resultaten minskar utvecklings- och investeringsriskerna - samtidigt som värdet på Redwood Pharma ökas".

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017.