Marknadsmeddelanden Publicerat: 2017-11-21 10:14:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 296/17 - Information om företrädesemission QuickCool AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (QUICK) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 22 november 2017.

Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 23 november 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier, för 1,50 sek (4:3 á 1,50 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 30 november 2017 till och med den 12 december 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 30 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 30 november 2017 till och med den 14 december 2017.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: QUICK TR
ISIN-kod: SE0010600221
Orderbok-ID: 42VM
CFI: RSXXXX
FISN: QUICK/TR
Första handelsdag: 30 november 2017
Sista handelsdag: 12 december 2017
Market Segment/ no: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: QUICK BTA
ISIN-kod: SE0010600239
Orderbok-ID: 42VL
CFI: ESXXXX
FISN: QUICK/BTA NV
Handelsperiod: 30 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment/ no: ATSE
MIC Code: XSAT

Stockholm den 21 november, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se