Mer från bolag Publicerat: 2017-11-29 11:35:00

Amhult 2 AB: Månadsrapport november 2017

Den 2 november 2018 publicerades kvartalsrapport 3 för Amhult 2. Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 21 697 (12 544) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 7 176 (2 631) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,05 (0,43) kronor per aktie.

Finwire rapporterar efter detta att "Amhult 2 ökar omsättningen och fördubblar vinsten i det tredje kvartalet. Bolagets hyresintäkter uppgick till 7,7 miljoner kronor under tredje kvartalet (5,1) vilket är en ökning med 51 procent mot föregående år. Omsättningen uppgick till 8 miljoner kronor (5,5), en ökning med 45 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 4,6 miljoner kronor (2,5), med en rörelsemarginal på 57,5 procent. Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner kronor (1,4), en fördubbling mot föregående år. Resultatet innehåller inga värdeförändringar av fastigheter". Det säger sig själv att vi är mycket nöjda med att kunna presentera vår kvartalsrapport 3 2017 där vi nu ser konkret resultat byggas.

Byggnationen av kvarter Signalflyget II går vidare och under månaden har första plans väggelement nu kommit på plats i hus 2. Kvarteret är inte längre endast en stor källargrop utan ser nu mer ut som ett hus och man kan börja skönja formen på kvarteret. Sponten är dragen och återfyllning utförd. Arbetsstyrkan består för närvarande av 27 personer.

I vårt arbete med detta kvarter har vi skickat ut intresseanmälan till de som finns noterade i vår interna bostadskö. Vi har i detta arbete planerat för ett första informationsmöte den 15 januari 2018.

Under november har vi också varit på bolagsutbildning arrangerad av Aktietorget. Detta är en del i Aktietorgets pågående arbete med att erbjuda sina noterade bolag stöd och vidare utbildning rörande de regler, möjligheter och krav som ett noterat bolag har att leva upp till. Denna utbildning fokuserade särskilt på Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och den informationsplikt bolaget har gentemot sina ägare och marknaden, vikten av samtidigt och lika information för samtliga aktörer och på vikten av händelseförteckningar och insiderlistor. Annat intressant som föredrogs på agendan var handelsövervakningens arbete.

Vi går nu in i december och ser fram emot årets sista arbetsintensiva månad innan vi tar helg. En trevlig Advent önskar jag Er alla.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD