Mer från bolag Publicerat: 2017-12-04 08:51:00

Redwood Pharma AB: VD-intervju: utvecklingen genom toxikologi- och säkerhetsstudierna

VD Martin Vidaeus berättar om utvecklingen i bolaget genom toxikologi- och säkerhetsstudierna.

Se intervjun. (https://www.youtube.com/embed/OaNO5KEkiSQ)