Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-06 10:17:00

SensoDetect AB: SensoDetect tecknar LOI med sydkoreansk distributör efter möte i Sverige

SensoDetect har tecknat ett LOI (letter of intent) med en sydkoreansk distributör. Parterna träffades första gången i somras i samband med en större konferens i Köpenhamnsområdet och nu efter ett andra möte har parterna kommit överens om grunderna för ett vidare samarbete som klargjorts i ett LOI. Målet är att inom kort ta nästa steg mot ett distributionsavtal för i första hand den Sydkoreanska marknaden.

Tidsplanen för samarbetet är i linje med den plan som SensoDetect satt upp för lansering av nya BERA 3.0. Målsättningen är därför att så snart som möjligt, början på 2018, sätta grunderna för samarbetsavtalet. Detta avtal är uppdelat i några steg för att säkerställa en positiv utveckling på en stor och intressant marknad.
Initialt kommer SensoDetect att tillsammans med Distributörens vårdpartners i Sydkorea göra en mindre studie för att säkerställa att testerna ger samma svar för denna population. Samtidigt skapas ytterligare möjligheter för förfining och utveckling av specifika markörer för en ny population. Fokus kommer ligga på ADHD i första steget.

Efter att BERA tekniken verifierats på den lokala marknaden är avsikten att distributören ska sikta på att få in teknologin som en standard för diagnosstöd av ADHD i Sydkorea. Första steget i lanseringen är till kliniker med större volymer och man räknar med att aktuella kliniker kommer göra minst 600 mätningar per år och maskin. BERA har en kapacitet på avsevärt mycket högre volymer men då SensoDetects strategi är att ta betalt per mätning krävs det i första hand bara ett minimum antal för att teckna avtal. ROI (Return On Investment) för BERA beräknas till ca 3-6 månader.

Den sydkoreanska marknaden bedöms vara stor och man har till och med en något högre grad, 27,6%*, av mental sjukdom än övriga länders genomsnitt, ca 25%**. Självmordsgraden är dessutom hög och landet satsar mycket på att försöka komma till rätta med den mentala ohälsan i landet. Man har ökat budgeten för mental ohälsa från ca 18 MUSD 2010 till nu 43 MUSD 2014 och har sedan dess uttalat att man vill satsa ännu hårdare på att få rätsida på den mentala ohälsan. Sydkorea har en befolkningsmängd på drygt 51 miljoner och behovet av en ökning av budgeten för mental ohälsa är tydlig. Därför menar distributören och KOL (Key Opinion Leaders) att det är viktigt att hitta effektiva lösningar. SensoDetect kan spela en viktig roll i detta arbete och distributören ser möjligheter att standardisera metoden.

- Det är väldigt glädjande att vi kunna komma till denna punkt där vi ser en tydlig avsiktsförklaring och där vi redan tagit fram en plan för vidare steg. Intresset är väldigt stort från distributören och de KOL som de engagerat. Vi ser fram emot en mindre studie för att säkerställa alla data för denna population och samtidigt få möjligheten till att knyta kontakter med några av landets KOL för vidare arbete med marknadsintroduktion och fortsatt forskning. Den sydkoreanska marknaden är synnerligen intressant för oss och med rätt partner ser jag stora möjligheter, Säger VD Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)