Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-07 09:22:00

SensoDetect AB: SensoDetect får ny styrelseordförande

SensoDetect får ny styrelseordförande, PO Rosenqvist, efter Jan Andersson som lämnar bolaget för nya uppdrag. PO Rosenqvist ingick i den investerargrupp som ledes av Per Henriksson och som gick in i SensoDetect sommaren 2016. PO har suttit i styrelsen för SensoDetect sedan dess och har lång erfarenhet från styrelearbete och internationella affärer.

SensoDetect har under ledning av VD och tidigare ordförande Jan Andersson satt planen för bolaget och PO Rosenqvist har som aktiv styrelsemedlem varit en del av denna process. Det är därför naturligt att han tar över ordförandeskapet efter Jan Andersson. PO Rosenqvist har samma mål och vision för bolaget och har lång internationell erfarenhet.

Jan Andersson har tillfört mycket kompetens och insikt i det strategiska arbetet som bolaget arbetat igenom fram tills nu. Det är därför en bra tidpunkt att gå från ett mer strategiskt fokus till mer operativ och taktiskt arbete. PO Rosenqvist och VD, Johan Olson har ett mycket gott samarbete och ser att omstrukturering och fokus på affärer nu är viktiga delar i det fortsatta arbetet mot den vision och det mål som sats upp för bolaget.

SensoDetect har haft stor glädje och nytta av Jan Andersson och han har varit en mycket stor tillgång i det arbete som gjorts men då strategin är satt och Jan Andersson fått nytt uppdrag som EVP inom Arjo koncernen vilket inte är förenligt med uppdraget som ordförande i en annan med-tech organisation är förändringen nödvändig. Vi ser dock att övergången väl sammanfaller med en naturlig fas i bolagets utveckling mot marknad och att tidpunkten är väl i linje med planen för strategin som både är satt och publicerad.

- Jag har haft en väldigt bra dialog och ett mycket gott samarbete med Jan och tycker så klart att det är kul att han fått nytt uppdrag och önskar honom all lycka med det. Jag vet att vi kommer hålla kontakten och att Jan är mycket positiv till SensoDetect och det han hjälpt till att skapa, kommer vi nu exekvera på ett smart och effektivt sätt. Mitt samarbete med PO är väldigt gott sedan en längre tid och jag vet att vi kommer kunna fokusera på de mer taktiska bitarna nu för att göra BERA till en framgång. Förändring och omstrukturering är ibland nödvändigt och vi kommer tillsammans bygga ett starkt SensoDetect framåt, säger VD Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

- SensoDetect är ett spännande bolag på många sätt och jag, Pär Henriksson och några andra investerare gick förra året in i bolaget med målet att vända ett forskningsbaserat bolag med en stark IP och en demoprodukt till ett marknadsbolag med en stark produkt i en marknad som ständigt växer. Det kräver omstrukturering och fokus vilket både Jan och Johan satt grunden för under den senaste perioden, så nu tar vi nästa steg i förvandlingen från forskning till marknad. Målet är fortsatt lansering under senare delen av våren 2018, säger Styrelsens ordförande PO Rosenqvist