Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-08 15:11:00

Oden Control AB: Inför extra bolagsstämman för Oden Control AB

Information om föreslagen oden Controls förvärv av ASAB Actuator Solutions AB

Information för Oden Control ABs aktieägare inför extra bolagstämman 2017-12-22. I pressmeddelandet finns all information i flera bifogade filer.