Marknadsmeddelanden Publicerat: 2017-12-20 10:14:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 327/17- Sydsvenska Hem AB:s aktier handlas exkl.utdelning den 28 december, 2017

Enligt beslut på årsstämman den 2 oktober 2017, om 4 (fyra) utdelningstillfällen kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 december, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 december.

Detta är andra utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.
Utdelningens storlek är 1,87 SEK per aktie.
Avstämningsdag är den 29 december.

Information om aktien:
Kortnamn: SYDSV
ISIN-kod: SE0007897251
Orderbok ID: 413U
Utdelning: 1,87 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 december, 2017

Stockholm den 20 december, 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se