Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-22 17:08:00

Oden Control AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Oden Control AB(publ) den 22 december 2017

Oden Control AB förvärvar ASAB Actuator Solutions AB

Pressmeddelande

Nykvarn 2017-12-22

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oden Control AB (publ) den 22 december 2017

Oden Control AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission av 6 866 000 aktier för förvärv av samtliga aktier i ASAB Actuator Solutions AB, 556622-9950. Rätt att teckna aktier tillkommer ledamoten Ilpo Porttila. Emissionen fattades med erforderlig majoritet om 9/10 av vid stämman företrädda och avgivna röster. Genom emissionen ökar bolagets totala aktiekapital med 1 716 500,57 kr. Genom nyemission av 6 866 000 aktier blir totala antalet aktier 12 920 494 st. Emissionen genomfördes till en kurs om 0,25 kronor per aktie.

ASAB tillför 1 376 077,04 kronor i eget kapital till Oden Control.

"Detta är ett viktigt förvärv där Oden Control under många år kämpat med dålig lönsamhet. Nu får vi i och med denna affär 100 procent ägande till nya produkter, ännu bredare sortiment och kunnig personal i en affär som gör att Oden Control har mycket bättre förutsättningar för framtida nya affärer säger Magnus Wik, styrelseordförande i Oden Control." "Oden Control har ett starkt varumärke och ett inarbetat namn som jag ser fram emot att integrera i ASAB:s befintliga och framtida konstruktioner i säger Ilpo Porttila VD i ASAB"

Vid stämman beslutades även att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

För ytterligare information vänligen kontakta

VD Harri Porttila, 08 767 76 57

Ordförande Magnus Wik , 070 44 11 789

eller besök www.odencontrol.se

December 2017 StyrelsenOden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se