Mer från bolag Publicerat: 2018-01-11 12:02:00

SpectraCure AB: SpectraCure publicerar ny webbsida

SpectraCure publicerar idag en ny, tvåspråkig webbsida.

Den svenska delen riktar sig i huvudsak till bolagets investerare medan den engelska är anpassad för patienter i den kliniska studien.

Adressen är som tidigare www.spectracure.seSpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som "Interstitial Photodynamic Therapy", PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90