Pressmeddelande Publicerat: 2018-01-26 15:19:00

Oden Control AB: Ändrat datum för publicerandet av boksslutskommuniké för helåret 2017

Nytt datum för publicerandet av boksslutskommuniké för helåret 2017 blir 2018-02-28

Ändrat datum för publicerandet av boksslutskommunikén för helåret 2017 .

Nya datumet blir 2018-03-05 istället för 2017-02-23.

Ändring av datum blir pga. arbetet med att slutföra apportemissionen.

Oden Control AB
Norra Bruksgatan 2
15533 Nykvarn
Tel: 08 7677657
harri.porttila@odencontrol.se
www.odencontrol.se